Privacybeleid en Cookiebeleid

Persoonsgegegevens

Vraagdetandarts.nl respecteert de privacy van iedereen die de website bezoekt. Persoonlijke informatie wordt vertrouwelijk behandeld en naar behoren beveiligd. Persoonlijke gegevens worden uitsluitend opgeslagen om de diensten te kunnen bieden waar je om vraagt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hieronder geven wij aan welke gegevens wij verzamelen, waarom we die verzamelen en hoe je hier controle over kunt uitoefenen.

5.1 Automatisch verzamelde gegevens

Sommige gegevens worden automatisch verzameld door onze server tijdens je bezoek aan Vraagdetandarts.nl. Op serverlogs worden persoonsgegevens zoveel mogelijk verwijderd. Serverlogs bevatten wel IP adressen, user agent browser identificerende strings, timestamps en de URL’s die je via Vraagdetandarts.nl hebt opgevraagd. Deze gegevens zijn beveiligd en worden maximaal 90 dagen bewaard. Het doel hiervan is een balans te creëren tussen de privacy van de bezoekers enerzijds en het bewaken en optimaliseren van de veiligheid van de website anderzijds. Serverlogs worden bijgehouden om technische problemen op te sporen en te verhelpen. Hiermee wordt de prestatie van de hosting geoptimaliseerd en wordt de website beveiligd tegen spam en andere aanvallen van kwaadwillende derden. Serverlogs worden alleen voor deze doelen gebruikt.

5.2 Contactformulier

Als je op Vraagdetandarts.nl een contactformulier instuurt of een e-mail stuurt, worden de toegestuurde gegevens bewaard zolang dit nodig is voor beantwoording en afhandeling, plus de daarop volgende 3 jaar. Jouw gegevens worden gedurende deze periode bewaard om er bij een eventueel toekomstig contact naar te kunnen verwijzen.

5.3 Gegevens van minderjarigen

Vraagdetandarts.nl is niet bedoeld voorkinderen onder de 16 jaar. Vraagdetandarts.nl heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers jonger dan 16 jaar, maar wij kunnen de leeftijd van een bezoeker niet controleren. Als je nog geen 16 bent, vraag dan aan een ouder, voogd of verzorger of je Vraagdetandarts.nl mag bezoeken. Laat deze volwassenedeze algemene voorwaarden, waaronder het privacy- en cookiebeleid, lezen.

5.4 Het delen van persoonsgegevens met derden

Vraagdetandarts.nl deelt gegevens met:

– Het hostingbedrijf waar de website van Vraagdetandarts.nl is gehost. Dit bedrijf handelt in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR) van de Europese Unie.

– Google Analytics, het statistieken-systeem van Google

Met alle partijen delen we uitsluitend gegevens die noodzakelijk zijn om de uitvoering van een door jou gevraagde dienst mogelijk te maken. Met partijen die in de zin van de AVG als verwerker van persoonsgegevens worden aangeduid, hebben wij een verwerkers-overeenkomst gesloten. Dit houdt in dat zij net als wijzorgvuldig omgaan met jouwgegevens.

5.5 Links naar derden

Op Vraagdetandarts.nl komen links naar websites van derden voor. Websites van derden hanteren hun eigen algemene voorwaarden, waaronder hun eigen privacy- en cookiebeleid.

5.6 Recht op inzage, correctie en verwijdering

Wij streven ernaar zo transparant mogelijk te zijn over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Je hebt te allen tijde recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens en je kunt de verwerking van jouw persoonsgegevens die in ons bezit zijn stopzetten.

Je kunt te allen tijde bij ons opvragen of wij in het bezit zijn van jouw persoonsgegevens en zo ja, van welke persoonsgegevens. Wil je deze door ons laten wijzigen of wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kun je hiertoe een e-mail sturen naar info@vraagdetandarts.nl.

Tot slot op wijzen we je erop dat je in geval van ontevredenheid over de afhandeling van jouw verzoek inzake je persoonsgegevens een klacht in kunt dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Cookiebeleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden met informatie, die via de browser op je computer, tablet of telefoon worden opgeslagen. Met behulp van cookies wordt bijvoorbeeld je browser herkend, je voorkeuren vastgelegd en je surfgedrag herkend. Een cookie slaat alleen informatie op via de internetbrowser en heeft geen toegang tot informatie of bestanden op jouw computer, tablet of telefoon.

Omdat wij belang hechten aan de privacy van onze bezoekers, plaatst Vraagdetandarts.nl zo min mogelijk cookies. Echter worden er functionele cookies geplaatst om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Deze dienen om de website goed te laten functioneren en te optimaliseren. Met het onthouden van jouw voorkeuren wordt bijvoorbeeld het gebruiksgemak voor jou vergroot. Door na te gaan hoe jij de website gebruikt kunnen we Vraagdetandarts.nl blijven verbeteren en die informatie aanbieden die voor jou interessant is.

Via Vraagdetandarts.nl worden daarnaast cookies geplaatst van Google Analytics. Dit is een analytische tool die statistieken verzamelt over de bezoekers van de website. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en om inzicht te krijgen in de populariteit van de aangeboden informatie. Op basis hiervan kan er vervolgens aanvullende informatie geschreven en toegevoegd worden. De informatie die Google Analytics verzamelt is zo veel mogelijk anoniem. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet weergegeven in deze statistieken. De cookies van Google Analytics blijven maximaal 2 jaar op je computer, tablet of telefoon.

Vooraf vragen we je toestemming over welke functionelecookies jijwel en niet wil accepteren. Overigens is hier ook een cookie voor nodig, dit heet op Vraagdetandarts.nl ‘cookie_notice_accepted’ en deze blijft 1jaar bewaard in jouw browser.

Tot slot willen wij je wijzen op de mogelijkheid om cookies voor alle websites volledig uit te schakelen via de instellingen van je internetbrowser. Raadpleeg de Help-functie van je browser voor het in- en uitschakelen van cookies en het verwijderen ervan.

Als je via je browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, zullen bepaalde functies van Vraagdetandarts.nl niet of niet optimaal werken.

Is dit artikel behulpzaam?

Bedankt voor je feedback!