Algemene voorwaarden VraagDeTandarts.nl

Op de website Vraagdetandarts.nl zijn onderstaande bepalingen van toepassing. Als bezoeker van deze website geef je aan dat je kennis hebt genomen van deze algemene voorwaarden, ze te begrijpen en ermee akkoord te gaan. Ga jeniet akkoord gaat met één of meerdere bepalingen, maak dangeen gebruik van Vraagdetandarts.nl.

Mocht één van de genoemde bepalingen op enig moment ongeldig zijn vanwege strijdigheid met het dwingend recht, dan doet dat geen afbreuk aan alle overige bepalingen.

1. Disclaimer

Bekijk de disclaimer

2. Aansprakelijkheid

Aan de inhoud van de website Vraagdetandarts.nl kunnen geen rechten van welke aard dan ook worden ontleend. De inhoud van Vraagdetandarts.nl is informatief bedoeld en het gebruik van deze informatie is te alle tijde de verantwoordelijkheid van de bezoeker.

Hoewel bij de ontwikkelingen de samenstelling van deze website en de erop aangeboden informatie zorgvuldigheid wordt betracht, wordt de informatie en de inhoud van de site aangeboden zonder garantie op juistheid, volledigheid en actualiteit.

Vraagdetandarts.nl aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die zijn gebaseerd op de geboden informatie en inhoud. Evenmin is Vraagdetandarts.nl aansprakelijk voor eventuele schade, die direct of indirect het gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op de informatie of de inhoud websites van derden waarvan wij een link hebben opgenomen. Door derden aangeboden producten vallen evenmin onder de aansprakelijkheid van Vraagdetandarts.nl.

Vraagdetandarts.nl biedt geen garantie dat de op de site aangeboden informatie en inhoud te allen tijde volledig, vrij van fouten of actueel is. Evenmin wordt de garantie geboden dat gebruik van de geboden informatie geschikt is voor, of zal leiden tot het door de bezoeker gewenste doel.

Vraagdetandarts.nl is verder niet aansprakelijk voor schade als gevolgvan het gebruik van de elektronicavoor het bezoeken van de website.

Bekijk hier het medisch voorbehoud

3. Websites van derden

Op Vraagdetandarts.nlkomenlinks naar websites van derdenvoor. Deze links, zoals bronvermeldingen en andere verwijzingen, zijn bedoeld om de bezoeker van Vraagdetandarts.nl desgewenst nadere informatie over een bepaald onderwerp te bieden.

Dit betreffen websites waarvoor Vraagdetandarts.nl op geen enkele wijze verantwoordelijk is. Een link naar een website van derden betekent evenmin dat Vraagdetandarts.nl de daarop aangeboden informatie of producten onderschrijft.

Hou er tevens rekening mee dat websites van derden hun eigen algemene voorwaarden hanteren, waaronder hun eigen cookie- en privacybeleid.

4. Intellectueel eigendom

De naam Vraagdetandarts.nl, het ontwerp van de website en de daarbij behorende grafische elementen zijn eigendom van Vraagdetandarts.nl.

De op Vraagdetandarts.nl aangeboden informatie is intellectueel eigendom van Vraagdetandarts.nl dan wel bij de website aangesloten tekstschrijvers. Het kopiëren, vertalen, verspreiden of opslaan van de informatie is toegestaan in geval van niet-commercieel, persoonlijk gebruik. Als je op deze wijze gebruik wilt maken van de op Vraagdetandarts.nl aangeboden informatie, vraag dan vooraf toestemming via info@vraagdetandarts.nl.

In alle andere gevallen is gebruik van de informatie op Vraagdetandarts.nl niet toegestaan.

Het is niet toegestaan om (delen van) webpagina’s of elementen daarvan als tekst, afbeeldingen, video’s of andere elementen in een eigen website te verwerken.

Het plaatsen van een link naar Vraagdetandarts.nl op een eigen website, waarbij de website wordt ingebed in jouw website, is niet toegestaan. Het plaatsen van een link naar Vraagdetandarts.nl, waarbij onze website zelfstandig en volledig in de browser wordt weergegeven is uiteraard wel toegestaan.

5. Privacy beleid

Bekijk het privacybeleid

6. Cookiebeleid

bekijk het cookiebeleid

7. Wijzigingen

Vraagdetandarts.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen, uit te breiden of op een andere manier aan te passen. Omdat de bepalingen overprivacybeleid en cookiebeleid in de toekomst kunnen wordengewijzigd, raden wij je aan om de algemene voorwaarden van tijd tot tijd door te nemen.

Is dit artikel behulpzaam?

Bedankt voor je feedback!