De Juiste Tandartspraktijk Kiezen (Tips)

Welke praktijk past bij je?

Vroeger bestonden er bijna alleen maar solopraktijken. Je ging naar de tandarts op de hoek en klaar. Tegenwoordig is er veel te kiezen. Binnen de mondzorg zijn er grotere praktijken ontstaan en ook steeds meer verschillende expertises. Wat valt er precies te kiezen en hoe weet je of je goed zit?

Iedereen wil goede mondzorg. Voor de een betekent dat iets anders dan voor de ander. De een vindt het vooral belangrijk om zo goedkoop mogelijk oplossingen te krijgen en de ander wil een filmsterrengebit. Weer een ander wil dat de behandelaar een holistische zienswijze heeft en dat het gebit en lijf zo gezond mogelijk worden.

Politiek Den Haag hamert er al jaren op dat de kwaliteit inzichtelijk moet worden gemaakt. Dat is nog niet zo eenvoudig met al die verschillende wensen en omgevingen. Wel zijn er kwaliteitsregisters voor tandartsen (KRT) en mondhygiënisten (KRM). Hiervoor moeten ze punten verdienen door bij- en nascholing. Maar ja…het volgen van een cursus betekent nog niet dat het daadwerkelijk in de praktijk zo wordt uitgevoerd.

Sinds er een aantal ‘cowboy’ praktijken zijn, liggen de praktijken behoorlijk onder de loep. Deze praktijken draaien winst over jouw rug. Er wordt daarom steeds maar gezocht naar passende tarieven en een handig systeem. Binnen de mondzorg gelden steeds meer regels doordat er misbruik wordt gemaakt van de vrijheid.

Op dit moment worden er heel veel landelijke protocollen gemaakt waar iedereen zich aan moet houden. Deze regels zijn niet altijd patiëntvriendelijk en kosten bovendien veel tijd wat afgaat van de behandeltijd. Dus de behandelaars worden eigenlijk steeds drukker terwijl ze ook de tijd voor jou willen blijven nemen. Nu wordt bekeken of er een tandartsen tekort is en wat hiervoor de oplossing zou zijn. Een deel zou de mondhygiënist over moeten nemen, maar wellicht is hier ook een tekort aan.

Verschillende praktijken

In Nederland kennen we behoorlijk wat verschillende praktijken. Het aantal praktijken dat door een zo geheten keten wordt beheerd, is behoorlijk groeiende. Het aantal tandartsen dat zijn solo- of kleine groepspraktijk aan de kant doet, neemt gestaag toe. Onder een keten vallen meerdere praktijken. Op zo’n praktijk werkt dan vaak nog de originele tandarts. Deze praktijken hebben vaak een groot team met meerdere tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten. Mondhygiënisten kunnen ook een eigen praktijk hebben.

Keten

Boven een keten hangt dan een managementteam. Dit team zorgt er onder andere voor dat al die regels goed in de praktijk worden nageleefd. Omdat het team vaak groot is en iedereen dezelfde boodschap moet uitstralen, wordt er vaak veel vergaderd en overlegd om op een lijn te komen. De ketens organiseren vaak zelf hun bij- en nascholing. Financieel kan er voordeel zijn omdat duur apparatuur wordt gedeeld en is vaak een deal voor de inkoop van instrumenten. Binnen de praktijken bestaat de trend van de tandartsen om zich ergens in te differentiëren. Ieder kent dus zo zijn eigen vakgebied.

Vrij gevestigde mondhygiënisten

Het aantal mondhygienisten dat een eigen vrije vestiging heeft, ligt rond de 30%. Deze mondhygiënisten kunnen naast het hebben van een eigen praktijk nog elders in loondienst of als zzp’er werken. Deze vrije vestigen kunnen een solopraktijk zijn, maar er wordt ook heel regelmatig met een of meerdere collega’s gewerkt. Deze collega kan ook een tandarts zijn. Bovendien kan een vrij gevestigd mondhygiënist zich huisvesten in een reeds bestaande tandartspraktijk. Een mondhygiënist werkt altijd samen met de tandarts, ook als zelfstandige. Dit kan ook onder een ‘digitaal dak’.

Wat is voor de tandheelkundige zelf aantrekkelijk?

Steeds meer jonge tandartsen kiezen ervoor om in een grote groepspraktijk te gaan werken. Zo kunnen zij op de expertise van oudere collega’s mee varen. Hebben zij een behandeling op de kliniek van de universiteit nog niet vaak uitgevoerd, dan leunen zij op de ervaring van hun collega. Bovendien leren deze tandartsen de vaardigheden die tegenwoordig door mondhygiënisten en preventieassistenten worden uitgevoerd zelf niet (praktisch) uitgebreid aan. Oudere tandartsen kunnen in een groepspraktijk hun werkzaamheden langzaam afbouwen en veilig overdragen aan hun jonge collega’s. Zij hoeven niet meer zoveel uren te draaien of zoveel te regelen. Ook geven oudere tandartsen aan op deze manier goed bij te blijven in hun vak doordat de jonge tandartsen een moderne denkwijze met zich mee brengen.

Vaak werken er in groepspraktijken veel preventieassistenten. Het lukt niet om overal een mondhygiënist aan boord te krijgen. Er wordt soms zelfs gezegd dat een mondhygiënist te duur zou zijn ten opzichte van de preventieassistent. Het preventieteam is echter niet compleet zonder (sturing of advies van) deze HBO’er en daarom kunnen tandartsen met een mondhygiënist extern samenwerken.

Wordt een patiënt door een mondhygiënist van buitenaf geholpen, dan behoort de tandarts de gegevens met deze mondhygiënist te delen en vise versa. Mondhygiënisten hebben hierbij zowel goede als slechte ervaringen. Mede hierdoor wordt er per 2020 een experiment gestart waarbij mondhygiënisten meer bevoegdheden krijgen. Een mondhygiënist kiest ervoor om solo te gaan zitten om zijn of haar eigen visie goed door te kunnen voeren. Hij of zij is daarbij niet (meer) afhankelijk van andermans visie of mogelijkheden.

Een mondhygiënist wordt opgeleid met het idee om zelfstandig zijn of haar beroep uit te voeren. Deze verantwoordelijkheid draagt deze beroepsgroep graag. Anders dan wordt beweerd, keert hij daarmee de tandarts niet de rug toe.

De moderne mondhygienist werkt zelfs interdisciplinair met bijvoorbeeld een dietist, logopedist, geriatrist en/of jeugdarts. Het digitale tijdperk maakt veel mogelijk. Ook bevinden mondhygiënisten zich steeds vaker buiten de praktijk, bijvoorbeeld op het consultatiebureau, evenementen en bij mensen thuis.

Mocht je denken dat een grote groepspraktijk veel geld verdient, dan heb je het het mis. Een praktijk met 3 stoelen draait met volle bezetting het meeste winst.

Tandartsen en mondhygienisten kunnen ook als zzp’er werken. Zij werken dan vaak in verschillende praktijken tegelijk. Ik ben zelf ook een zzp’er / ondernemer en dat maakt het mogelijk om heel veel verschillende dingen te doen. Doen waar ik goed in ben. Bijvoorbeeld schrijven voor websites. Ik heb ervaring in loondienst, met solopraktijken, kleine en grote groepspraktijken en een kleine keten. Ik vind het erg leuk om nu de leiding te hebben over het preventieteam. Het is fijn dat binnen een grote praktijk ik continue mensen kan helpen. Mijn eigen praktijk raakte al snel ‘verstopt’ met mensen die mij eigenlijk niet meer direct nodig hadden. Ik kon hen niet laten doorstromen naar de preventieassistent. Nu kan dat wel en zo kan ik ook weer andere mensen helpen die mijn hulp hard nodig hebben.

Voor- en nadelen voor jou

De voordelen van een grote groepspraktijk is dat je als patiënt altijd naar hetzelfde pand gaat.

Je kunt afspraken met elkaar combineren zodat je maar een keer hoeft te komen. Als jouw vaste tandheelkundig medewerker ziek is, word je eenvoudig opgevangen door een collega. Helaas kent menig praktijk een verloop en kan het zijn dat je met regelmaat bij een andere tandheelkundige in de stoel belandt.

Je moet dan wederom je situatie en wensen uitleggen en even wennen aan elkaar. Daarmee krijg je wel de voordelen van een second opinion. Je wordt met nieuwe ogen bekeken. Maar die verschillende meningen kunnen je soms ook verwarren en kan het vertrouwen schaden. De medewerkers van de praktijk leren wel veel van elkaar en houden elkaar scherp. Twee weten nu eenmaal meer dan een. Bovendien kent een groepspraktijk vaak meer mogelijkheden, zoals implantaten, beugels, paro-behandelingen, kindertandheelkunde en esthetische tandheelkunde.

Bij een solopraktijk ben je ervan verzekerd dat je vrijwel altijd door dezelfde persoon wordt geholpen. Het beleid wordt simpelweg voortgezet. Toch is het voor een solist eenvoudig om af te glijden en niet meer zo scherp te blijven. Er is niemand die zijn of haar kwaliteit bewaakt tenzij de praktijkeigenaar besluit om daar iemand voor in te huren (visitatie) of als er bezoek komt van de inspecteur. De eigenaar moet alles zelf doen en tegenwoordig is het haast geen doen om al die ballen in de lucht te houden. Een bal rolt al eenvoudig op de grond… Vervanging is bij ziekte niet zo snel geregeld, maar dit zorgt er ook vaak voor dat een solist bij een griepje gewoon doorwerkt. De meeste solisten zijn ‘gewoon’ tandarts en hebben zich niet ergens in gedifferentieerd. Dat geldt uiteraard niet voor iedereen. Een solist kent jou en je gebit goed en daardoor verlopen behandelingen vaak soepel en snel. Overigens wordt een tandarts met een mondhygiënist in de praktijk ook nog steeds een solist genoemd. Er zijn dan hele korte lijntjes en weten deze twee heel goed wat ze aan elkaar hebben. Zij voelen elkaar feilloos aan.

Waar herken je een goede praktijk aan?

Je kunt bekijken hoe de tandartsen en mondhygienisten hun vak bijhouden. Dit staat vaak op de website vermeldt.

Een goed tandheelkundig professioneel verdiept zich echt in jou. Die stelt je dus vragen. Vragen over je medische gezondheid, over jouw wensen, over jouw verwachtingen en hij overlegt met jou.

Je wordt goed op de hoogte gehouden over de conditie van je mond. Je krijgt een begroting als de kosten boven de 250 euro uitkomen.

De beroepsoefenaar was zijn handen of smeert ze in met handalcohol, draagt een monddoekje, beschermbril en handschoenen.

Een goede tandheelkundige weet jouw vragen te beantwoorden. Hij zorgt dat hij weet welke risico’s je loopt en zet actie in voordat het echt een probleem wordt.

Lees ook

10 Bewezen middelen tegen slechte adem volgens Julia 

2 Comments

  1. Avatar Annemarie Frederiks mei 2, 2019
  2. Avatar Anna mei 2, 2019

Leave a Reply