De Juiste Tandartspraktijk Kiezen (Tips)

Welke praktijk past bij je?

Vroeger bestonden bijna er alleen maar solopraktijken. Je ging naar de tandarts bij je omde hoek en klaar. Tegenwoordig is er veel te kiezen. Naast kleine praktijken zijn er grotere praktijken ontstaan en ook steeds meer verschillende expertises. Wat valt er precies te kiezen en hoe weet je of je goed zit?

Iedereen wil goede mondzorg ontvangen. Voor de een betekent dat iets anders als voor de ander. De een vindt het vooral belangrijk om zo goedkoop mogelijk oplossingenaangeboden te krijgen en de ander wil een filmsterrengebit.

Het aantal regels in de mondzorgis de laatste jaren flink gestegen. Op dit moment worden er heel veel landelijke protocollen gemaakt waar iedereen zich aan heeft te houden. Deze regels zijn in principe bedacht voor een betere behandeling. Hetkost wel veel tijd en geld vooreen praktijk. Zo zijn er ontelbaar veel dure voorwaarden geschapen waar een praktijk aan moet voldoen, zoals al op het vlak van hygiëne en privacy.

Ook blijven mensen steeds langer hun tanden behouden en/of krijgen implantaten, worden steeds ouder, blijven mensen langer thuis wonen en beseffen we ons dat gebitsproblemen al voor het 4ejaar kunnen starten. Dus wordt er tegenwoordig bijvoorbeeld verwacht dat de tandarts en mondhygiënist aan huis en op het consultatiebureau komen. Zo wordendeze behandelaars steeds drukker. Zijwillen natuurlijk ook de tijd voor jou blijven nemen en de vertrouwensrelatie met jou hoog houden. Dit is een van de redenen waarom de praktijksettings aan het verschuiven zijn. De taken kunnen zo beter worden verdeeld.

Verschillende praktijken

In Nederland kennen we behoorlijk wat verschillende praktijken. Grofweg kennen we :

 • de keten
 • de groepspraktijk
 • de solopraktijk
 • vrij gevestigd mondhygienist

Keten

De keten is een relatief nieuwe speler in het veld. Het aantal praktijken dat door een zo geheten keten wordt beheerd, is behoorlijk groeiende. Het aantal tandartsen dat zijn solo- of kleine groepspraktijk aan de kant doet, neemt gestaag toe. Bijvoorbeeld omdat veel tandartsen zo zachtjes aan tegen hun pensioen aanzitten of graag de taken willen verdelen. Of omdat ze de groeiende regelgeving niet meer kunnen opvangen.Er zijn vaak geen andere kopersdoor het tekort aan tandartsen.Onder een keten vallen vaakmeerdere praktijken. Op zo’n praktijk werkt dan vaak nog de originele tandarts samen met het managementteam. Deze praktijken hebben vaak een groot team met meerdere tandartsen, mondhygiënisten en (preventie)assistenten.

Vaak werken er veel preventieassistenten. Het lukt niet om overal een mondhygiënist aan boord te krijgen. Er wordt soms zelfs gezegd dat een mondhygiënist (HBO) te duur zou zijn in salaris ten opzichte van de preventieassistent (MBO). Het preventieteam is echter niet compleet zonder (sturing of advies van) deze  HBO’ er en daarom kunnen tandartsen met een mondhygiënist extern samenwerken. Wordt een patiënt door een mondhygiënist van buitenaf geholpen, dan behoort de tandarts de gegevens met deze mondhygiënist te delen en vise versa.

Boven een keten hangt een managementteam. Dit team zorgt er onder andere voor dat al die regels goed in de praktijk kunnen worden uitgevoerd.

Omdat het team vaak groot is en iedereen dezelfde boodschap moet uitstralen, wordt er vaak veel vergaderd en overlegd om op een lijn te komen.

De ketens organiseren vaak zelf hun bij- en nascholing. Financieel kan het voordelig zijn omdat duur apparatuur wordt gedeeld en er goedkoper kan worden ingekocht. Zo kunnen zij uit de hoge kosten komen van al die behandelkamers, stoelen en personeel.

Groepspraktijk

In een groepspraktijk zijn verschillende tandartsen en/of mondhygiënisten werkzaam. Een groepspraktijk kan onder een keten vallen of zelfstandig draaien. De praktijk heeft meerdere behandelkamers. Binnen de keten en andere groepspraktijken bestaat de trend van de tandartsen om zich ergens in te differentiëren of een reeds gedifferentieerd tandarts erbij te betrekken.

Solopraktijk

Op een solopraktijk werkt een enkele tandarts. Er zijn steeds minder solopraktijken.

Vrij gevestigde mondhygiënisten

Mondhygiënisten kunnen ook een eigen praktijk hebben. Het aantal mondhygienisten dat een eigen vrije vestiging heeft, ligt rond de 30%. Deze mondhygiënisten kunnen naast het hebben van een eigen praktijk nog elders in loondienst of als zzp’er werken. Deze vrije vestigingen kunnen een solopraktijk zijn, maar er wordt ook heel regelmatig met een of meerdere collega’s gewerkt. Deze collega kan ook een tandarts zijn en er kan ook een manager aanwezig zijn. Een vrij gevestigd mondhygiënist kan zich ook huisvesten in een reeds bestaande tandartspraktijk. Een mondhygiënist werkt altijd samen met de tandarts, ook als zelfstandige. Dit kan ook onder een ‘digitaal dak’.

Kijkje door de ogen van een professional

Steeds meer jonge tandartsen kiezen om in een groepspraktijk of keten te werken. Zo kunnen zij op de expertise van (oudere) collega’s meevaren. Bovendien leren jonge tandartsen meestal de vaardigheden die tegenwoordig door mondhygiënisten en preventieassistenten worden uitgevoerd zelf niet (praktisch) uitgebreid aan op de universiteit, maar wordt daar steeds meer geleerd om in nauw teamverband met de mondhygiënist te werken. Het is dan handig dat deze kracht bij je in het pand zit. Daarnaast is er een flinke feminisering gaande binnen de tandartsen. Vrouwen, maar ook mannen, willen graag tijd doorbrengen met hun gezin. Het werken in een groepspraktijk of keten schept te mogelijkheid om parttime te werken. Oudere tandartsen kunnen in een groepspraktijk hun werkzaamheden langzaam afbouwen en veilig overdragen aan hun jonge collega’s. Zij hoeven niet meer zoveel uren te draaien of zoveel te regelen. Ook geven oudere tandartsen aan op deze manier goed bij te blijven in hun vak doordat de jonge tandartsen een nieuwe denkwijze met zich mee brengen.

Een mondhygiënist wordt opgeleid met het idee om een zelfstandig zijn of haar beroep uit te voeren en deze verantwoordelijkheid draagt deze beroepsgroep graag. Hij keert hiermee de tandarts niet de rug toe, want samenwerken blijft ook een grote prioriteit. Een solitaire mondhygiënist kan interdisciplinair werken met bijvoorbeeld een diëtist, logopedist, geriatrist en/of jeugdarts. Het digitale tijdperk maakt veel mogelijk. Ook bevinden mondhygiënisten zich steeds vaker buiten de praktijk, bijvoorbeeld op het consultatiebureau, evenementen en bij mensen thuis. Een mondhygiënist kiest ervoor om solo te gaan zitten om zijn of haar eigen visie goed door te kunnen voeren. Hij of zij is daarbij niet (meer) afhankelijk van andermans visie of mogelijkheden.Het hebben van een eigen praktijk schept de ruimte om bijvoorbeeld de eigen agenda te beheren. Het kan ook fijn zijn om juist in een grote praktijk met tandartsen te werken zodat de mondhygiënist continue mensen kan helpen die het hard nodig hebben. Een eigen praktijk kan namelijk ‘verstopt’ raken met mensen die de mondhygiënist direct niet meer nodig hebben. Binnen een grote praktijk kan de mondhygiënist de mensen waarvan de mond inmiddels gezond genoeg is, naar de preventieassistent verwijzen en zo nu en dan daar meekijken of de patiënt om de zoveel tijd weer even in bij hem/haar in de stoel laten komen. Mensen die de hulp van de mondhygienist heel hard nodig hebben, kunnen dan weer terecht door de vrij gekomen plaats. Anderzijds kan het voor de mondhygiënist ook fijn om in een solopraktijk (kan ook een vrije vestiging zijn) te werken waar er een stuk minder vergaderingen zijn en een vaste groep patiënten is waarmee de band na al die jaren heel sterk is.

Voor- en nadelen voor jou

 • Bij een  groepspraktijk:

In principe ga je altijd naar hetzelfde pand voor je mondzorg. Toch ook dan moeten patiënten soms verwezen worden, bijvoorbeeld naar de kaakchirurg. Je kunt afspraken met elkaar combineren zodat je maar een keer hoeft te komen. Als jouw vaste tandheelkundig medewerker ziek is of met verlof, wordt je meestal opgevangen door een collega. Het kan zijn dat je met regelmaat bij een andere tandheelkundige in de stoel belandt. Je kunt het gevoel krijgen dat je wederom je situatie en wensen moet uitleggen en je moet wennen aan elkaar. Gelukkig staat het meeste in het dossier genoteerd. Je krijgt wel de voordelen van een second opinion. Je wordt met nieuwe ogen bekeken. De medewerkers van de praktijk leren veel van elkaar en houden elkaar scherp. Bovendien kent een groepspraktijk vaak meer mogelijkheden, zoals implantaten, beugels, paro-behandelingen, kindertandheelkunde en esthetische tandheelkunde.

 • Bij een solopraktijk:

Je bent ervan verzekerd dat je vrijwel altijd door dezelfde persoon wordt geholpen. Je hoeft dus maar een keer de vertrouwensband op te bouwen. Het beleid wordt simpelweg voortgezet. Een solist moet erg streng op zichzelf zijn om scherp te blijven en dat lukt niet altijdzonder hulp. De praktijkeigenaar kan dan iemand voor in huren (visitatie). Overigens kan een groepspraktijk ook gevisiteerd worden. De eigenaar moet alles zelf doen en tegenwoordig is het haast geen doen om al die ballen in de lucht te houden. Vervanging is bij ziekte niet zo snel geregeld, maar dit zorgt er ook vaak voor dat een solist bij ziekte moet doorwerken.Niet werken betekent namelijk geen omzet en welk kosten. Er is niemand die dan even het dagprogramma overneemt of op die behandelkamer kan gaan werken. De meeste solisten zijn ‘gewoon’ tandarts en maar kunnen juist ook ergens in zijn gedifferentieerd zijn. Een solist kent jou en je gebit goed en daardoor verlopen behandelingen vaak soepel en snel. Overigens wordt een tandarts met een mondhygiënist in de praktijk ook nog steeds een solist genoemd. Er zijn dan hele korte lijntjes en weten deze twee heel goed wat ze aan elkaar hebben. Zij voelen elkaar feilloos aan.

Waar herken je een goede praktijk aan?

Er bestaan kwaliteitsregisters voor tandartsen (KRT) en mondhygiënisten (KRM). Hiervoor moeten ze punten verdienen met onder andere bij- en nascholing. Deze bij- en nascholing is een grote kostenpost voor de praktijk. Bovendien moeten er soms praktijkdagen ingeleverd worden en hoe doe je dat als je praktijk al zo vol staat? Soms is het dus lastig prioriteiten stellen. Een registratie wil ook per definitie zeggen dat de geleverde zorg beter is van iemand zonder deze registratie. Er tandheelkundigen die zich bewust niet registreren, omdat ze het niet eens zijn met de kosten en de eisen ervan.Bekijk dus op de praktijkwebsite hoe de tandartsen en mondhygienisten hun vak bijhouden.

Een goed tandheelkundig professioneel verdiept zich echt in jou. Die stelt je dus vragen. Vragen over je medische gezondheid, over jouw wensen, over jouw verwachtingen en hij overlegt met jou. Anderzijds willigt hij niet elke wens willekeurig in; als iets niet verstandig is, dan zal hij het niet doen.

Je wordt goed op de hoogte gehouden over de conditie van je mond. Je krijgt een begroting als de kosten boven de 250 euro uitkomen.

De beroepsoefenaar was zijn handen of smeert ze in met handalcohol, draagt een monddoekje, beschermbril en handschoenen.

Een goede tandheelkundige weet jouw vragen te beantwoorden. Hij zorgt dat hij weet welke risico’s je loopt en zet actie in voordat het echt een probleem wordt.

Lees ook

10 Bewezen middelen tegen slechte adem volgens Julia 

Over de schrijver

 • Lieneke Steverink Jorna

  Lieneke is sinds 2001 werkzaam in de mondzorg en studeerde aan de HAN. In 2013 mocht ze de titel Mondhygienist van het Jaar dragen. Ze werkt in een aantal praktijken om patiënten te behandelen en om het preventieteam leiding te geven. Lieneke was de eerste mondhygiënist die internet en social media ging inzetten om mondgezondheid te promoten. Daarnaast komt ze veel de praktijk uit om vrijwillig kinderen actief op te zoeken die niet vanzelf naar de praktijk komen. Bijvoorbeeld tijdens Kidsfabriek, in de bibliotheek, bij de Zomerschool of bij de Jonge Gezinnenbeurs. Ze spreekt soms op symposia en congressen voor collega’s. Schrijven is een uit de hand gelopen hobby van haar. Lieneke wenst voor alle Nederlanders een gezonde mond en maakt zich hiervoor dagelijks hard.

  Meer over de schrijver

Is dit artikel behulpzaam?

Bedankt voor je feedback!

4 Comments

 1. Annemarie Frederiks mei 2, 2019
  • Lieneke mei 28, 2019
 2. Anna mei 2, 2019
  • Lieneke mei 28, 2019

Leave a Reply