Nieuwe tandarts

Help, mijn nieuwe tandarts heeft opeens van alles ontdekt

Het is een verschijnsel dat vaker gemeld wordt: je wisselt van tandarts en de nieuwe tandarts ziet allemaal problemen aan je gebit en stelt een omvangrijk renovatieplan voor. Er moeten opeens allerlei gaatjes gevuld worden en soms worden zelfs kronen en bruggen voorgesteld, terwijl je wel altijd keurig op controle ging en je vorige tandarts daar nooit iets over zei. Het lijkt een beetje op het verschijnsel als je je auto bij een nieuwe garage brengt, waarbij er ook plotseling van alles mis is aan de auto.

Hoewel dit zeker niet opgaat voor iedere wissel horen we het regelmatig. In dit artikel gaan we kijken naar de mogelijke oorzaken en wat je kunt doen als je twijfelt aan de juistheid van de diagnose door de nieuwe tandarts.

Mogelijke oorzaken van een drastisch andere kijk op de staat van jouw gebit

1. Gewenst onderhoudsniveau

Niet alle tandartsen hebben dezelfde kijk op wat je moet sleutelen aan een gebit. Je kunt het zien als een verschil in gewenst onderhoudsniveau. Er zijn tandartsen die niet direct ingrijpen bij kleine probleempjes, zoals een klein puntje cariës dat al jaren niet groter wordt of een klein hoekje dat is afgebroken van een tand. Ze zullen het bij de controles, die mede daarom belangrijk zijn, op de lange termijn aankijken en pas ingrijpen als het echt nodig is of als jij aangeeft er last van te hebben. De gedachte erachter is dat je voor iedere vulling eigen tandweefsel weg moet boren, wat nooit meer terugkomt.

Andere tandartsen gaan ervan uit dat ook hele kleine onvolkomenheden direct gerepareerd moeten worden. Deze kwaliteitsstandaard kan per tandarts verschillen.

2. Leeftijd en ervaring van de tandarts

Er wordt wel gesteld dat oudere tandartsen een lager gewenst onderhoudsniveau hebben dan jongere, maar dat gaat zeker niet altijd op. Wel wordt een ingrijpend renovatie-voorstel door een nieuwe tandarts vaak gemeld als de wissel plaats vindt omdat de vorige tandarts met pensioen gaat. Dus ook dit lijkt in sommige gevallen wel een rol te spelen.

Dan wordt er al snel gedacht dat de nieuwe tandarts een slaatje wil slaan, maar ook dat zal meestal een stuk genuanceerder liggen. Mogelijk heeft een jonge tandarts meer onkosten en schulden dan een tandarts die er mee stopt en moet dan ook gewoon meer omzet maken voor een gezonde bedrijfsvoering. Daarnaast kan meespelen dat een net afgestudeerde tandarts perfectionistischer is en veel strikter werkt volgens hetgeen hij of zij in de studie heeft geleerd. Dit kan een verschil geven in de onder 1. genoemde kwaliteitsstandaard.

3. Echt achterstallig onderhoud

Wat je niet uit kunt sluiten zijn situaties waarin je vorige tandarts, om wat voor reden dan ook, het onderhoud aan jouw gebit inderdaad heeft versloft. Dan is het niet vreemd dat een andere tandarts problemen ziet die ook echt aangepakt dienen te worden. Ook worden er bij een eerste controle uitgebreid foto’s gemaakt. Is dat door je vorige tandarts een paar jaar niet gedaan, dan kunnen er heel goed problemen aan het licht komen die bij een normale controle nooit opgemerkt zijn.

Dan is er vaak nog het verschil in apparatuur. Een tandarts die ermee stopt, zal al een tijd niet meer in zijn of haar apparatuur geïnvesteerd hebben. Een tandarts die net begint heeft daarentegen nieuwe apparatuur, waaronder geavanceerde micro-elektronica. Ook dat kan problemen in je gebit boven tafel brengen die met oudere apparatuur niet te zien is geweest.

Wat kun je doen als je twijfelt aan de noodzaak van een drastische renovatie?

Soms ervaren mensen een wel heel erg groot verschil in de aanpak na een wissel van tandarts. Als je twijfelt aan de juistheid en denkt dat er geen werkelijk achterstallig onderhoud is, hoef je niet direct in te gaan op het voorgestelde behandelplan. Je kunt vragen of de tandarts de problemen duidelijk uitlegt en toont en wat de prioriteiten zijn. Is het onderhoud echt allemaal noodzakelijk, dan kan het gefaseerd worden aangepakt. Het zijn immers geen acute problemen, want anders had je er al last van gehad. Sommige tandartsen stellen uit zichzelf een gefaseerde aanpak voor bij nieuwe patiënten.

Heb je echt helemaal geen vertrouwen in de diagnose van je nieuwe tandarts, dan kun je een second opinion vragen bij een derde tandarts. Vraag eens rond in je vriendenkring naar een goede en betrouwbare tandarts. Vooral mensen die zelf ook net van tandarts zijn gewisseld, kunnen je heel goede tips geven.

Over de schrijver

  • Julia de Jong

    Mijn naam is Julia de Jong en hoofdredactrice van Vraagdetandarts.nl. Als kind wilde ik altijd al tandarts worden en daarom ben ik begonnen aan de opleiding Tandheelkunde. In mijn vrije tijd loop ik graag hard en reis ik graag naar Azie.

Is dit artikel behulpzaam?

Bedankt voor je feedback!

Leave a Reply